ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quốc gia nào được mệnh danh là “lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ latinh” sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

  • A. 
   Nicaragua. 
  • B. 
   Cuba.    
  • C. 
   Achentina.   
  • D. 
   Chilê.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Mĩ Latinh phải đấu tranh chống lại chế độ độc tài thân Mĩ. Mở đầu cho phong trào này là cuộc cách mạng ở Cuba chống lại chế độ độc tài Batista. Tháng 1/1959, chế độ độc tài Batista ở Cuba đã bị lật đổ, nước Cộng hòa Cuba ra đời do Phiđen Cátơrô đứng đầu → Quốc gia được mệnh danh là “lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh” sau Chiến tranh thế giới thứ hai là Cuba.

  Chọn B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260436

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON