ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chính quyền công nông lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam trong phong trào nào sau đây? 

  • A. 
   Phong trào cách mạng 1930 - 1931.  
  • B. 
   Phong trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945.
  • C. 
   Phong trào dân chủ 1936 - 1939.    
  • D. 
   Phong trào dân tộc dân chủ 1919 - 1925.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chính quyền công nông lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam trong phong trào cách mạng 1930 - 1931.

  Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260246

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF