OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước? 

  • A. 
   Khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên.
  • B. 
   Ứng dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật. 
  • C. 
   Tăng cường xuất khẩu công nghệ phần mềm.
  • D. 
   Nâng cao trình độ tập trung vốn và lao động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dựa vào nguyên nhân phát triển kinh tế của các nước tư bản như Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản để rút ra bài học kinh nghiệm. 

  Nguyên nhân chung dẫn đến sự phát triển kinh tế của các nước tư bản như Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản là áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh. 

  →Việt Nam có thể học tập và áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật vào để phát triển kinh tế.

  Chọn B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260424

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON