ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt, thế giới chuyển dần sang xu thế nào? 

  • A. 
   Tiếp xúc, thỏa hiệp và mở rộng liên kết.
  • B. 
   Thỏa hiệp, nhân nhượng và kiềm chế đối đầu.
  • C. 
   Hòa hoãn, cạnh tranh và tránh mọi xung đột.
  • D. 
   Hòa dịu, đối thoại và hợp tác cùng phát triển. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt, thế giới chuyển dần sang xu thế hòa dịu, đối thoại và hợp tác cùng phát triển. 

  Chọn D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260233

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF