OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Với chiến thắng Ấp Bắc (tháng 1/1963), quân dân miền Nam Việt Nam bước đầu làm thất bại các chiến thuật nào của Mĩ? 

  • A. 
   Trực thăng vận và thiết xa vận.  
  • B. 
   Tìm diệt và bình định.
  • C. 
   Tìm diệt và lấn chiếm.       
  • D. 
   Lấn chiếm và tràn ngập lãnh thổ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Với chiến thắng Ấp Bắc (tháng 1/1963), quân dân miền Nam Việt Nam bước đầu làm thất bại các chiến thuật Trực thăng vận và thiết xa vận của Mĩ.

  Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260227

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF