OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những nguyên nhân giúp cho trật tự thế giới 2 cực Ianta mang tính tích cực hơn so với trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn là do 

  • A. 
   có sự tham gia của Liên Xô.   
  • B. 
   sức ép của phong trào cách mạng thế giới.
  • C. 
   ảnh hưởng từ chương trình 14 điểm của Mĩ.   
  • D. 
   không có sự tham gia của các nước đế quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Một trong những nguyên nhân giúp cho trật tự thế giới 2 cực Ianta mang tính tích cực hơn so với trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai - Oasinhtơn là do trật tự hai cực Ianta có sự tham gia của Liên Xô – nước CHXN còn trật tự Vécxai – Oasinhtơn thì chỉ bao gồm các nước TBCN.

  Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260419

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON