OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  “Một trong những điểm tiến bộ của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX là quan niệm về phạm trù cứu nước”. Đây là nhận định 

  • A. 
   đúng, vì các sĩ phu đã gắn yêu nước với xây dựng chế độ xã hội tiến bộ.
  • B. 
   sai, vì khuynh hướng cứu nước mới của các sĩ phu không thành công.
  • C. 
   sai, vì phạm trù “trung quân ái quốc” đã ăn sâu vào tư tưởng người dân. 
  • D. 
   đúng, vì hoạt động của các sĩ phu hướng tới mục tiêu dân chủ, dân quyền.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A chọn vì nhận định trên là đúng. Một trong những điểm tiến bộ của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX là quan niệm về phạm trù cứu nước đã có sự thay đổi khi các sĩ phu đã gắn yêu nước với xây dựng chế độ xã hội tiến bộ.

  B loại vì dù chưa thành công nhưng quan điểm cứu nước gắn với duy tân đất nước, xây dựng xã hội tiến bộ là điều đúng đắn. 

  C loại vì các sĩ phu như Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh là những sĩ phu thức thời, yêu nước nhưng tiến bộ. Các ông đã chọn đi theo con đường cứu nước dân chủ tư sản và muốn thiết lập chế độ Cộng hòa tức là không còn ngôi vua. 

  D loại vì mục tiêu chung mà các sĩ phu yêu nước tiến bộ hướng tới là giành được độc lập cho dân tộc. Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260234

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON