ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là 

  • A. 
   địa chủ phong kiến và công nhân.  
  • B. 
   tự sản và vô sản.
  • C. 
   nhân dân Việt Nam và thực dân Pháp.   
  • D. 
   địa chủ phong kiến và nông dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam và thực dân Pháp.

  Chọn C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260440

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF