ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những chính sách của triều đình nhà Nguyễn vào giữa thế kỉ XIX đã 

  • A. 
   trở thành nguyên nhân sâu xa để Việt Nam bị xâm lược.
  • B. 
   làm cho sức mạnh phòng thủ của Việt Nam bị suy giảm.
  • C. 
   đặt Việt Nam vào thế đối đầu với tất cả các nước tư bản. 
  • D. 
   làm cho Việt Nam bị lệ thuộc vào các nước phương Tây.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A loại vì việc Việt Nam bị xâm lược là điều tất yếu trong bối cảnh các nước tư bản phương Tây đang đẩy mạnh xâm lược trên toàn thế giới.

  B chọn vì những chính sách sai lầm của nhà Nguyễn như cấm đạo, bế quan tỏa cảng làm cho Việt Nam không những bị lạc hậu trầm trọng hơn mà còn làm chia rẽ khối đoàn kết dân tộc  →suy giảm sức mạnh dân tộc.

  C loại vì Việt Nam lúc này không đối đầu với tất cả các nước tư bản phương Tây.

  D loại vì Việt Nam lúc này không lệ thuộc vào phương Tây.

  Chọn B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260402

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF