OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật từ những năm 70 của thế kỉ XX là gì? 

  • A. 
   Sự phổ biến của các công nghệ như: trí tuệ nhân tạo, sinh sản vô tính.
  • B. 
   Công nghệ bước đầu được ứng dụng trong hoạt động sản xuất.
  • C. 
   Cách mạng công nghệ trở thành cốt lõi của cách mạng khoa học – kĩ thuật. 
  • D. 
   Hệ thống tự động hóa đã hoàn toàn thay thế sức lao động con người.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật từ những năm 70 của thế kỉ XX là cách mạng công nghệ trở thành cốt lõi của cách mạng khoa học – kĩ thuật. 

  Chọn C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260244

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON