OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhược điểm lớn nhất của kế hoạch quân sự Nava do Pháp - Mĩ thực hiện ở Đông Dương là gì? 

  • A. 
   Phải nhanh chóng kết thúc chiến tranh trong danh dự.
  • B. 
   Pháp ngày càng lệ thuộc vào sự viện trợ của Mĩ.
  • C. 
   Ra đời trong bối cảnh Pháp đang ở thế bị động. 
  • D. 
   Mâu thuẫn giữa “tập trung và phân tán” lực lượng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A loại và Pháp đã sa lầy 8 năm trong cuộc chiến tranh Việt Nam và việc đề ra kế hoạch Nava là sự nỗ lực cao nhất của Pháp với sự giúp đỡ, hỗ trợ của Mĩ. Pháp muốn kết thúc chiến tranh trong danh dự không phải là nhược điểm.

  B, C loại vì đây không phải là nhược điểm lớn nhất.

  D chọn vì nhược điểm lớn nhất của kế hoạch quân sự Nava do Pháp - Mĩ thực hiện ở Đông Dương là chưa giải quyết được bài toán về mâu thuẫn giữa “tập trung” và “phân tán” lực lượng.

  Chọn D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260258

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON