ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, các thế lực ngoại xâm và nội phản đều âm mưu 

  • A. 
   giúp Trung Hoa Dân quốc chiếm Việt Nam. 
  • B. 
   chống phá, đàn áp cách mạng Việt Nam. 
  • C. 
   biến Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. 
  • D. 
   mở đường cho Mỹ xâm lược Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A loại và quân Trung Hoa Dân quốc thời điểm đó không muốn chiếm Việt Nam.

  B chọn vì sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, các thế lực ngoại xâm và nội phản đều âm mưu chống phá, đàn áp cách mạng Việt Nam. 

  C loại vì chỉ có Mĩ muốn biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới còn Pháp và quân Trung Hoa Dân quốc cùng bọn tay sai thì không có âm mưu này.

  D loại vì lúc này chỉ có Pháp quay lại xâm lược Việt Nam. Phải từ năm 1949 trở đi Mĩ mới từng bước can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh Việt Nam. 

  Chọn B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260243

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON