OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình là mục tiêu đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong phong trào nào sau đây? 

  • A. 
   Phong trào dân tộc dân chủ 1919 - 1925.   
  • B. 
   Phong trào dân chủ 1936 - 1939. 
  • C. 
   Phong trào dân tộc dân chủ 1925 - 1930. 
  • D. 
   Phong trào cách mạng 1930 - 1931.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình là mục tiêu đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong phong trào dân chủ 1936 – 1939. 

  Chọn B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260231

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON