OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5/1941) chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương nhằm 

  • A. 
   kết hợp giải quyết vấn đề dân chủ ở mỗi nước.
  • B. 
   thực hiện quyền tự quyết các dân tộc.
  • C. 
   giải quyết triệt để vấn đề dân tộc dân chủ.
  • D. 
   chống âm mưu lập Liên bang Đông Dương của Pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A, C loại vì lúc này vấn đề giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu. 

  B chọn vì lúc này cần thành lập ở mỗi nước 1 mặt trận dân tộc thống nhất riêng để lãnh đạo đấu tranh cho phù hợp với tình hình mỗi nước và việc giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước cũng là để thực hiện quyền tự quyết các dân tộc.

  D loại vì Pháp đã thành lập Liên bang Đông Dươn từ cuối thế kỉ XIX.

  Chọn B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260426

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF