OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phong trào “Phá kho thóc giải quyết nạn đói” (1945) thu hút đông đảo nông dân Việt Nam ở Bắc Kì và Bắc Trung Kì tham gia vì 

  • A. 
   đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mọi giai cấp trong xã hội.
  • B. 
   giải quyết cơ bản yêu cầu ruộng đất cho nông dân. 
  • C. 
   giải quyết triệt để mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội. 
  • D. 
   đáp ứng được yêu cầu cấp bách nhất của nông dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A loại vì việc phát động phong trào “Phá kho thóc giải quyết nạn đói” (1945) không đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mọi giai cấp trong xã hội.

  B loại vì phong trào “Phá kho thóc giải quyết nạn đói” (1945) không giải quyết cơ bản yêu cầu ruộng đất cho nông dân.

  C loại vì có nhiều mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam trong đó có hai mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến. Ở phong trào “Phá kho thóc giải quyết nạn đói” (1945) không giải quyết triệt để mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội. Hiện nay vẫn còn nhiều mâu thuẫn trong xã hội vẫn chưa giải quyết được như mâu thuẫn giàu - nghèo, mâu thuẫn tôn giáo,...

  D chọn vì yêu cầu cấp bách của nông dân Việt Nam lúc này là vấn đề có lương thực, lúa thóc để giải quyết 

  nạn đói. 

  Chọn D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260411

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON