ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi và Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai 

  • A. 
   đã góp phần làm thay đổi sâu sắc bản đồ chính trị thế giới.
  • B. 
   đã góp phần làm phá sản hoàn toàn chiến lược toàn cầu của Mĩ. 
  • C. 
   là yếu tố quyết định sự xuất hiện của xu thế toàn cầu hóa. 
  • D. 
   là yếu tố quyết định sự xuất hiện của xu thế hòa hoãn Đông - Tây.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi và Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần làm thay đổi sâu sắc bản đồ chính trị thế giới. 

  Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260438

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON