OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!”. Đoạn trích trên đã phản ánh tính chất gì của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1954) của nhân dân ta? 

  • A. 
   Nhân dân    
  • B. 
   Toàn diện.      
  • C. 
   Chính nghĩa.  
  • D. 
   Trường kì. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Tính nhân dân: toàn dân tham gia kháng chiến.

  - Tính toàn diện: Ta kháng chiến chống Pháp trên tất cả các mặt. 

  - Tính chính nghĩa: Ta kháng chiến chống Pháp trên lập trường đúng đắn, bảo vệ độc lập trước kẻ đi xâm lược.

  - Tình trường kì: Ta kháng chiến chống Pháp lâu dài. 

  → “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!”. Đoạn trích trên đã phản ánh tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1954) của nhân dân ta.

  Chọn C. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260232

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON