ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Căn cứ địa cách mạng đầu tiên của Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945 là 

  • A. 
   Bắc Sơn - Võ Nhai.   
  • B. 
   Tuyên Quang.
  • C. 
   Thái Nguyên.       
  • D. 
   Cao Bằng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Căn cứ địa cách mạng đầu tiên của Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945 là Bắc Sơn - Võ Nhai.

  Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260404

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON