OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không phản ánh đúng nét tương đồng về sự hình thành và phát Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)? 

  • A. 
   Liên kết để hạn chế ảnh hưởng của cường quốc bên ngoài vào khu vực.
  • B. 
   Diễn ra quá trình nhất thể hóa trong khuôn khổ khu vực.
  • C. 
   Sự hợp tác của các nước thành viên diễn ra trên nhiều lĩnh vực. 
  • D. 
   Nhu cầu liên kết, hợp tác để cùng nhau phát triển.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A, C, D loại vì nội dung của các phương án này phản ánh đúng nét tương đồng về sự hình thành và phát Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

  B chọn vì nội dung của phương án này phản ánh không đúng nét tương đồng về sự hình thành và phát Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). ASEAN không có quá trình nhất thể hóa trong khuôn khổ khu vực, điều này chỉ có ở EU. 

  Chọn B. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260241

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON