OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong thời kì 1954 - 1975, cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc Việt Nam đóng vai trò quyết định nhất đối với sự nghiệp cách mạng cả nước, vì cuộc cách mạng này đã 

  • A. 
   làm cho cách mạng cả nước vững mạnh, sau đó đi lên chủ nghĩa xã hội.
  • B. 
   làm cho miền Bắc vững mạnh để hoàn thành các nhiệm vụ khác.
  • C. 
   hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ hậu phương đối với tiền tuyến miền Nam. 
  • D. 
   trực tiếp làm thất bại các chiến lược chiến tranh xâm lược của Mĩ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A, B loại vì lúc này miền Bắc tiến hành xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH và làm nghĩa vụ hậu phương chi viện cho miền Nam trực tiếp chống Mĩ.

  D loại vì chiến lược “Chiến tranh đơn phương” không diễn ra ở miền Bắc và khi Mĩ thực hiện các chiến lược chiến tranh khác thì miền Bắc cũng không phải là nơi trực tiếp làm thất bại các chiến lược chiến tranh xâm lược của Mĩ. 

  Chọn C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260249

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON