OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm lớn nhất, độc đáo nhất của cách mạng Việt Nam trong thời kì 1954 - 1975 là 

  • A. 
   Tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ cách mạng khác nhau ở hai miền đất nước.
  • B. 
   đất nước bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau.
  • C. 
   Việt Nam trở thành nơi phản ánh sâu sắc nhất mâu thuẫn giữa hai phe. 
  • D. 
   chiến đấu chống chiến tranh xâm lược kiểu mới của Mĩ và tay sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A chọn vì hai miền thực hiện hai nhiệm vụ khác nhau thuộc cùng 1 chiến lược cách mạng chung là hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (chống Mỹ, cứu nước). 

  B loại vì chỉ phản ánh đặc điểm, không phản ánh độc đáo của cách mạng nước ta thời kì 1954 - 1975.

  C, D loại vì không phản ánh đặc điểm của cách mạng Việt Nam thời kì 1954 - 1975.

  Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 260229

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON