OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 3.1 trang 102 SBT Hình học 12

Giải bài 3.1 tr 102 SBT Hình học 12

Trong không gian Oxyz cho ba vecto \(\vec a = (2; - 1;2),\vec b = (3;0;1),\vec c = ( - 4;1; - 1)\). Tìm tọa độ của các vecto \(\vec m\) và \(\vec n\) biết rằng:

a) \(\vec m = 3\vec a - 2\vec b + \vec c\)  

b) \(\vec n = 2\vec a + \vec b + 4\vec c\)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\vec m = ( - 4; - 2;3),\vec n = ( - 9;2;1)\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.1 trang 102 SBT Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
OFF