OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 3.2 trang 102 SBT Hình học 12

Giải bài 3.2 tr 102 SBT Hình học 12

Trong không gian Oxyz cho vecto \(\vec a = (1; - 3;4)\).

a) Tìm y0 và z0 để cho vecto \(\vec b = (2;{y_0};{z_0})\) cùng phương với \(\vec a\)

b) Tìm tọa độ của vecto \(\vec c\) biết rằng \(\vec a\) và \(\vec c\) ngược hướng và \(|\overrightarrow {c|}  = 2|\vec a|\)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta biết rằng \(\vec a\) và \(\vec b\) cùng phương khi và chỉ khi \(\vec a = k\vec b\) với k là một số thực. Theo giả thiết ta có: \(\vec b = ({x_0};{y_0};{z_0})\) với x0 = 2. Ta suy ra \(k = \frac{1}{2}\) nghĩa là \(l = \frac{1}{2}{x_0}\)

Do đó: \( - 3 = \frac{1}{2}{y_0}\) nên y0 = - 6

           \(4 = \frac{1}{2}{z_0}\) nên z0 = 8

Vậy ta có \(\vec b = (2; - 6;8)\)

b) Theo giả thiết ta có \(\vec c =  - 2\vec a\)

Do đó tọa độ của \(\vec c\) là: \(\vec c = \left( { - 2;6; - 8} \right)\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.2 trang 102 SBT Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON