OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào đánh dấu “Chiến lược chiến tranh đặc” biệt bị phá sản về cơ bản?

  • A. 
   Sư Thích Quảng Đức tự thiêu ở Sài Gòn năm (1963)
  • B. 
   Tổng thống Ken nơ đi bị ám sát(22/11/1963)
  • C. 
   Trận Ấp Bắc(Mĩ Tho ngày 2/1/1963)
  • D. 
   Trận Bình Gĩa (Bà Rịa ngày 2/12/1964)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trận Bình Giã ( Bà Rịa, ngày 2/12/1964) đánh dấu chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt” bị phá sản về cơ bản

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209523

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON