ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa?

  • A. 
   Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế
  • B. 
   Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, quân sự và khu vực
  • C. 
   Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia  
  • D. 
   Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, quân sự và khu vực không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209507

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF