ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hãy sắp xếp theo thứ tự thời gian các Hiệp ước triều đình nhà Nguyễn đã kí với thực dân Pháp từ năm 1862 đến năm 1884:

  1. Hiệp ước Nhâm Tuất.

  2. Hiệp ước Patơnốt.

  3. Hiệp ước Giáp Tuất.

  4. Hiệp ước Hácmăng.

  • A. 
   1, 3, 4, 2.    
  • B. 
   3, 1, 2, 4.  
  • C. 
   1, 2, 3, 4. 
  • D. 
   4, 3, 2, 1.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Hiệp ước Nhâm Tuất (1862) -> Hiệp ước Giáp Tuất (1874) -> Hiệp ước Hác-măng (1883) -> Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209517

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON