ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tháng 6 - 1912, Phan Bội Châu và những người cùng chí hướng thành lập tổ chức nào dưới đây?

  • A. 
   Việt Nam Quang phục hội.
  • B. 
   Hội Duy tân.
  • C. 
   Hội Phục Việt.
  • D. 
   Việt Nam nghĩa đoàn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tháng 6 - 1912, Phan Bội Châu và những người cùng chí hướng thành lập Việt Nam Quang phục hội.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209532

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF