OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ cuối năm 1974 đầu năm 1975, Bộ chính trị đề ra chủ trương giải phóng hoàn toàn Miền Nam trong khoảng thời gian nào?

  • A. 
   Trong hai năm 1975 và 1976
  • B. 
   Cuối năm 1975 đầu năm 1976
  • C. 
   Mùa mưa năm 1974 và 1975
  • D. 
   Sau mùa mưa năm 1975 và cả năm 1976

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  a. Chủ trương, kế hoạch

  - Căn cứ vào tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976.

  - Bộ Chính trị nhấn mạnh : + …“cả năm 1975 là thời cơ” và chỉ rõ “nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”.

  + Tranh thủ thời cơ đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân,… giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh.

  b. Chiến dịch Tây Nguyên

  - Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng, địch chốt giữ ở đây một lực lượng mỏng, bố phòng sơ hở. Đảng quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975.

  - Ngày 10 – 3 – 1975, quân ta tiến công Buôn Ma Thuột và giành thắng lợi. Địch phản công chiếm lại Buôn Ma Thuột nhưng không thành.

  - Ngày 14 – 3 – 1975, địch rút toàn bộ lực lượng khỏi Tây Nguyên và bị quân ta truy kích, tiêu diệt.

  - Ngày 24 – 3 – 1975, Tây Nguyên hoàn toàn được giải phóng.

  - Ý nghĩa : Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước sang giai đoạn mới : từ tiến công chiến lược ở Tây Nguyên phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209528

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON