ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là mâu thuẫn giữa

  • A. 
   dân tộc với thực dân Pháp và phản động tay sai.
  • B. 
   tư sản dân tộc với tư sản mại bản và thực dân Pháp.
  • C. 
   công nhân với tư sản mại bản và thực dân Pháp.
  • D. 
   nông dân với địa chủ phong kiến phản động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất xã hội Việt Nam tồn tại nhiều mâu thuẫn cơ bản, trong đó chủ yếu là mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam và chủ nghĩa thực dân Pháp, tay sai (Mâu thuẫn dân tộc). Đây là nguyên nhân sâu xa bùng nổ các phong trào đấu tranh trong giai đoạn sau.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209552

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON