OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu của Việt Nam Quốc dân Đảng là gì?

  • A. 
   Đánh đưởi thực dân Pháp, thiết lập dân quyền
  • B. 
   Đánh đổ ngôi vua, đánh đuổi giặc Pháp , lập nên nước Việt Nam độc lập
  • C. 
   Đánh đuổi thực dân Pháp, xóa bỏ ngôi vua
  • D. 
   Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua , thiết lập dân quyền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua , thiết lập dân quyền

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209514

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON