OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1991, diễn ra sự kiện gì có liên quan đến quan hệ quốc tế?

  • A. 
   Trật tự hai cực Ianta bị sụp đổ
  • B. 
   Xô – Mĩ tuyên bố hợp tác trên mọi phương diện
  • C. 
   Mĩ và Liên Xô chấm dứt chiến tranh lạnh
  • D. 
   Trật tự hai cực Ianta bị xói mòn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trật tự hai cực I-an-ta bị sụp đổ

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209538

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON