ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bốn tỉnh giành được chính quyền sớm nhất trong cách mạng tháng Tám là

  • A. 
   Hà Nội, Bắc Giang, Huế, Sài Gòn
  • B. 
   Hà Nội,  Sài Gòn, Hà Tĩnh,  Quảng Nam
  • C. 
   Bắc Giang.  Hải Dương, Hà Nội, Huế
  • D. 
   Bắc Giang.  Hải Dương, Hà Tĩnh , Quảng Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong cách mạng tháng Tám. 4 tỉnh giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong cả nước là Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209534

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF