ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1953, thực dân Pháp đề ra kế hoạch Nava nhằm mục đích

  • A. 
   khóa chặt biên giới Việt - Trung.
  • B. 
   cô lập căn cứ địa Việt Bắc.
  • C. 
   kết thúc chiến tranh trong danh dự.       
  • D. 
   quốc tế hóa chiến tranh Đông Dương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Năm 1953, Nava đề ra kế hoạch mang tên mình với hi vọng trong 18 tháng sẽ giành lấy một thắng lợi quân sự quyết định để “kết thúc chiến tranh trong danh dự”.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209540

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON