OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, thái độ của triều đình nhà Nguyễn và nhân dân ta như thế nào?

  • A. 
   Triều đình kiên quyết chống Pháp, nhân dân hoang mang
  • B. 
   Triều đình sợ hãi không dám đánh Pháp, nhân dân hoang mang
  • C. 
   Triều đình do dự không dám đánh Pháp , nhân dân kiên quyết chống Pháp
  • D. 
   Triều đình và nhân dân không đồng lòng chống Pháp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Từ khi Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam, triều đình Nguyễn đã không đoàn kết cùng nhân dân kháng chiến mà lại do dự, tư tưởng chủ hòa dần lất át và kí với Pháp các hiệp ước bán nước.

  - Trái ngược với triều đình nhà Nguyễn, nhân dân ta kiên quyết chống Pháp ngay từ khi chúng tiến hành xâm lược, tiêu biểu là: Trương Định, Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Trung Trực.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209555

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON