OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  - Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch

  - Khai thông biên giới Việt – Trung

  - Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc

  Đó là 3 mục đích trong chiến dịch nào của nước ta?

  • A. 
   Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947
  • B. 
   Chiến dịch Hòa Bình- Tây Bắc- Thượng Lào
  • C. 
   Chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950
  • D. 
   Cuộc  tiến công chiến lược Đông Xuân  năm 1953- 1954 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ba nội dung trên là mục tiêu của Đảng và chính phủ đề ra (6-1950) trong chiến dịch Biên giới.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209522

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF