OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mục đích của Đảng khi thực hiện cải cách ruộng đất là

  • A. 
   củng cố khối liên minh công nông, mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất
  • B. 
   xây dựng Miền Bắc thành hậu phương lớn của cả nước
  • C. 
   thực hiện người cày có ruộng
  • D. 
   xây dựng đời sống mới cho nhân dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mục đích của Đảng khi thực hiện cải cách ruộng đất là củng cố khối liên minh công nông, mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209510

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON