ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu của phong trào cách mạng 1936-1939 là gì?

  • A. 
   Chống phong kiến tay sai, tịch thu ruộng đất của địa chủ, đế duốc chia cho dân cày
  • B. 
   Đòi quyền tự trị cho  nhân dân các nước Đông Dương
  • C. 
   Chống phát xít và nguy cơ chiến tranh, đòi tự do dân sinh dân chủ, hòa bình
  • D. 
   Chống chủ nghĩa đế quốc để đòi độc lập

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hội nghị tháng 7-1936 đã xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1936 – 1939 là: chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh dân chủ, cơm áo và hòa bình.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209556

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON