OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào đánh dấu chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai ở Nam Phi bị xóa bỏ hoàn toàn?

  • A. 
   Nhân dân Nam Phi nổi dậy khởi nghĩa vũ trang,
  • B. 
   Thực dân Anh rút khỏi Nam Phi.
  • C. 
   Nenxơn Mandela trở thành tổng thống người da đen đầu tiên.
  • D. 
   17 nước châu Phi giành độc lập

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nenxơn Mandela trở thành tổng thống người da đen đầu tiên đánh dấu chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai ở Nam Phi bị xóa bỏ hoàn toàn.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209503

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON