OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị trung ương lần 6(tháng 11/1939) của Đảng đã đánh dấu sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng đúng đắn vì

  • A. 
   giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu
  • B. 
   mở rộng vấn đề dân chủ trên toàn cõi Đông Dương
  • C. 
   xác định đứng đắn kẻ thù là phát xít Nhật 
  • D. 
   kịp thời giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 11-1939 đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng của Đảng  đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc nên hàng đầu, đưa nhân dân ta vào thời kì trực tiếp vận động cứu nước.

  => Giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc là điểm mấu chốt đánh dấu sự chuyển hướng đúng đắn về chỉ đạo chiến lược của đảng, bước đầu khắc phục những hạn chế của Luận cương chính trị tháng 10-1930.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209551

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON