OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau  đây phản ánh đầy đủ những khó khăn cơ bản của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa sau cách mạng tháng Tám năm 1945?

  • A. 
   Quân Pháp trở lại tấn công ta ở Nam Bộ
  • B. 
   Nạn đói, nạn dốt, khó khăn về tài chính , thù trong giặc ngoài
  • C. 
   Sự chống phá của bọn phản cách mạng Việt Quốc, Việt Cách
  • D. 
   Tình trạng hạn hán, lũ lụt và nạn đói, nạn dốt đã diễn ra ở nhiều nơi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nạn đói, nạn dốt, khó khăn về tài chính , thù trong giặc ngoài

  Đáp án B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209512

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON