OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biến đổi quan trọng nhất của các nước ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

  • A. 
   Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập.
  • B. 
   Nhiều nước có tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh.
  • C. 
   Thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
  • D. 
   Mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Đông Âu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều bị các nước đế quốc thực dân Âu – Mĩ xâm lược (trừ Thái Lan). Trong chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á bị biến thành thuộc địa của quân phiệt Nhật Bản. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, tất cả các quốc gia trong khu vực đều đã giành được độc lập ở những mức độ khác nhau.

  - Việc giành được độc lập là biến đổi quan trọng nhất tạo điều kiện cho các nước Đông Nam Á bước vào xây dựng và phát triển đất nước và thực hiện liên kết khu vực (ASEAN).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209544

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON