OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phong trào Cần vương mang tính chất là một phong trào yêu nước theo

  • A. 
   hệ tư tưởng phong kiến.
  • B. 
   sự tự phát của nông dân
  • C. 
   hệ tư tưởng tư sản.
  • D. 
   xu hướng vô sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khác với phong trào Cần Vương bùng nổ mới mục đích giúp vua cứu nước mang tính chất là phong trào yêu nước theo ý thức hệ phong kiến, mang tính dân tộc sâu sắc thì khởi nghĩa Yên Thế là phong trào tự vệ, tự phát nhằm bảo vệ cuộc sống trước chính sách bình định của thực dân Pháp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209516

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON