ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải nguyên nhân để Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước?

  • A. 

   Hai miền vẫn còn tồn tại hình thức tổ chức nhà nước khác nhau.

  • B. 
   Nguyện vọng của nhân dân cả nước là sớm có một chính phủ thống nhất.
  • C. 

   Quy luật phát triển của lịch sử Việt Nam là thống nhất.

  • D. 
   Để thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ “đánh cho Ngụy nhào”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau Đại thắng mùa xuân 1975, Tổ quốc Việt Nam về mặt lãnh thổ đã được thống nhất song mỗi miền vẫn tồn tại hình thức tổ chức nhà nước khác nhau. Đáp lai nguyện vọng chính đáng của nhân dân cả nước là sớm có một chính phủ thống nhất, một cơ quan đại diện quyền lực chung cho nhân dân cả nước; đồng thời phù hợp với thực tế lịch sử dân tộc => Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

  Chọn đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261848

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF