OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của quân dân miền Nam Việt Nam không tác động đến việc

  • A. 
   Mĩ phải tuyên bố "phi Mĩ hóa" chiến tranh xâm lược Việt Nam. 
  • B. 
   Mĩ phải tuyên bố ngừng ném bom phá hoại miền Bắc.
  • C. 
   Mĩ chấp nhận đàm phán để bàn về chấm dứt chiến tranh Việt Nam.
  • D. 
   Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Nội dung các đáp án A, B, C là tác động của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

  - Nội dung đáp án D không phải là tác động của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Sau khi ta giành thắng lợi trong cuộc tổng tiến công chiến lược năm 1972, Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược Việt Nam (tức là thừa nhận sự thất bại của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”).

  Chọn đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261855

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON