OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phân hóa thành các tổ chức cộng sản nào

  • A. 
   Tân Việt Cách mạng Đảng và Đông Dương Cộng sản đàng
  • B. 
   Đông Dương Cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn.
  • C. 
   Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng.
  • D. 
   Việt Nam Quốc dân đảng và Đông Dương Cộng sản đảng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Năm 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phân hóa thành Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng.

  Chọn đáp án: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261842

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON