OFF
OFF
ADMICRO
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào dưới đây đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của chiến lược “Chiến tranh cục bộ" (1965 - 1968) của đế quốc Mĩ ở miền Nam Việt Nam?

  • A. 
   Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968).            
  • B. 
   Chiến thắng Núi Thành (Quảng Nam) (1965).
  • C. 
   Chiến thắng mùa khô thứ nhất (1965-1966).   
  • D. 
   Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) (1965).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968) đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của chiến lược “Chiến tranh cục bộ" (1965 - 1968) của đế quốc Mĩ ở miền Nam Việt Nam. Bởi vì, sự kiện này làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh tức là thừa nhận sự thất bại của chiến lược chiến tranh cục bộ, chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc, xuống thang chiến tranh và chấp nhận đến đàm phán với ta tại Pari.

  Chọn đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261849

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON