ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việt Nam giải phóng quân được thành lập vào tháng 5/1945 trên cơ sở thống nhất các lực lượng vũ trang nào sau đây?

  • A. 
   Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân với Đội du kích Bắc Sơn. 
  • B. 
   Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân với Việt Nam Cứu quốc quân.
  • C. 
   Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quản với Đội du kích Ba Tơ.
  • D. 
   Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân với Đội du kích Võ Nhai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Việt Nam giải phóng quân được thành lập vào tháng 5/1945 trên cơ sở thống nhất Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân với Việt Nam cứu quốc quân. 

  Chọn đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261835

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF