OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những mục tiêu của cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp tại Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến là

  • A. 
   giam chân địch để có thời gian chuẩn bị kháng chiến lâu     
  • B. 
   phá hủy nhiều kho tàng của địch.             
  • C. 
   giải phóng đuợc thủ đô Hà Nội.
  • D. 
   tiêu diệt một bộ phận lực luợng quân Pháp ở Hà Nội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Một trong những mục tiêu của cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp tại Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến là giam chân địch để có thời gian chuẩn bị kháng chiến lâu dài.

  Chọn đáp án: A         

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261838

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON