ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân chung tạo nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (1945) và kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) của nhân dân Việt Nam là 

  • A. 
   quân đội chủ lực lớn mạnh.   
  • B. 
   sự giúp đỡ của phe xã hội chủ nghĩa.
  • C. 
   căn cứ địa Việt Bắc được mở rộng.     
  • D. 
   sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nguyên nhân chung tạo nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (1945) và kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) của nhân dân Việt Nam là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. 

  Chọn đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261847

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF