OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những điểm giống nhau giữa chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Việt Nam hóa chiến tranh” là gì?

  • A. 
   Mở các cuộc tiến công để “tìm diệt” và “bình định”.
  • B. 
   Thực hiện chính sách “dùng người Việt đánh người Việt”.
  • C. 
   dùng quân đội Sài Gòn để mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương.
  • D. 
   Mĩ ra sức dồn dân lập ấp, coi ấp chiến lược là quốc sách.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chiến lược chiến tranh đặc biệt và chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh đều sử dụng quân đội Sài Gòn là chủ yếu.

  → Âm mưu của hai chiến lược này đều là Dùng người Việt đánh người Việt.

  Chọn đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261852

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF